Home

Posted by admin | | woensdag 11 januari 2012 19:22

Welkom op de site van schilder Gerrit te Beek

Een ironische kijk op de man-vrouw relatie

Voor 2000 maakte ik vooral abstrakt werk.
Vanaf 2000 ben ik figuratief werk gaan maken. Ik heb mij daarbij gespecialiseerd in het
afbeelden van de vrouw en de man, vaak tesamen in één schilderij.
Bij dit afbeelden van personen gaat het mij niet om gelijkenis, eerder om een typering van de man en
de vrouw in het algemeen.

Mijn werkwijze:
Het verzamelen van foto’s van man- of vrouwfiguren uit tijdschriften, kranten of kunstboeken
met een voor mij interessante pose. Vervolgens het zoeken van een goede compositie door deze
figuren al dan niet met elkaar in contouren op het doek te projecteren met een overhead projector.
Daarna het creëren van een ruimte om deze figuren te situeren,
vaak in een geminimaliseerd interieur of kleurvlakken die een buiten situatie suggereren.
Het minimaliseren van de ruimte is een bewuste keuze, waardoor het vooral om de afgebeelde persoon gaat.
Soms met de toevoeging van een enkel attribuut, een pijp, een fles wijn, een leeg doek e.d.
De kleur is een belangrijk onderdeel en bepaald de sfeer.
De ene keer weer wat ernstiger monochrome en clair obscure en dan weer in pasteltinten.
Wat ik met dit spel met de menselijke figuratie wil bereiken, een glimlach veroorzaken,
mijn verwondering over de man vrouw relatie op een ironische wijze in beeld brengen.
Iedere keer zijn het weer de wat pedante man en de veelal naakte vrouw , die het tafereel beheersen.

Gerrit ter beek 2012